We schrijven het jaar 1966 als in Liempde de eerste stappen worden gezet om te komen tot een openbare carnavalsviering.

Jan van de Berk ging in die tijd in Liempde rond met een groentewagen. Op die manier had hij veel kontakt met de Liempdse mensen en zo kon hij erachter komen of men in Liempde wel wat zag in canaval. Hijzelf liep al een hele tijd met de gedachte rond om wat aan carnaval te gaan doen. Zo formeerde hij een aantal mensen om zich heen om eens te gaan praten over het een en ander. Die mensen waren Piet Strijbosch, Jan van Houtum (garage) en Piet Grilis. Deze mensen kunnen we met recht de pioniers noemen van het Liempdse carnaval. Eerder was al door een aantal mensen van de harmonie een poging gedaan om wat op touw te zetten. Dit had echter geen openbaar karakter en was alleen voor de leden en hun aanhang.

Maar terug naar 1966. Vele, vele avonden is er gepraat en gepraat en informatie ingewonnen bij andere verenigingen die ook juist van de grond waren gekomen. Er werd kontakt gelegd met Piet Hendrikx uit Boxtel die mede aan de wieg stond van Prinsenvereniging “De Waggelaars”. De eerste moeilijke jaren had men daar achter de rug en daar kun je als nieuw op te richten vereniging altijd van profiteren. Men ging een aantal mensen in Liempde aanschrijven. Daarop kwamen zeven reacties. Men was nu met tien personen en men was bereid om honderd gulden uit te leggen om een startkapitaal te hebben.

Jan van de Berk had al kontakt gezocht met de Liempdse kasteleins, en de afspraak kunnen maken dat, als het zou lukken, de kasteleins ook een bijdrage zouden doen en dat gebeurde ook. Uit het gemeentewapen van Liempde werd de ploeg gekozen als herkenningsteken en Piet Strijbosch kwam met het idee de vereniging de naam te geven van “De Ploegers”.

Liempde zou met carnaval “Ploegersland” gaan heten en de Liempdenaren werden Ploegers en Ploegerinnen. Op 11 mei 1967 werd Prinsenvereniging De Ploegers opgericht en werd als eerste bestuur gekozen: Jan van de Berk, voorzitter, Piet Strijbosch, secretaris, en Piet Grilis, penningmeester. Verder waren aanwezig bij deze oprichtersvergadering: Toon van Alphen, Jas Bressers, Janus Bressers (de Zwarte), Nic van Hal, Wim Hermes, Jan van de Laar, Jan van Houtum (Beton), Jan van de Pasch, Theo Prinsen jr., Jozef Slits, Antoon Thomassen, Toon van de Vleuten en Willem Voets.

Bij een Prinsenvereniging hoort een Hofkapel. In eerste instantie werd er kontakt gezocht met “Boerenkapel De Dors(t)vlegels” Deze vroegen echter te veel geld om mee te doen. IJverig werd er toen gezocht naar muzikanten en er werd een heel nieuwe kapel opgericht. Hofkapel “De Kromploegers” was een feit. Om alles nu compleet te maken moesten er ook nog dansmariekes komen en ook dat lukte. Mevrouw Rinie Klaassen, leidster van de dansgarde van “De Bolhoedjes” uit Eindhoven, was bereid om een groep dansmariekes te begeleiden.

Aan alles werd gedacht. Er moest met carnaval 1968 ook een optocht door ploegersland trekken. Daartoe zijn Jan van de Berk en Piet Strijbosch rond de tafel gaan zitten en hebben Liempde opnieuw ingedeeld in de wijken zoals die vroeger ook bestonden. Zo werden er in Liempde ook weer een aantal nieuwe buurtverenigingen opgericht. Al deze buurtverenigingen zijn op dit moment nog steeds zeer aktief.

Men had nu wel een aantal groepen bij elkaar gebracht, maar deze moesten ook nog worden aangekleed. Jan van de Berk toog met de dames Zus Strijbosch, Toos van Houtum en Lies Bressers naar de firma Puyenbroek in Tilburg om de nodige stoffen te kopen, zodat men vijfenveertig mensen kon aankleden. Alle dames van de op te richten Prinsenvereniging hebben zich ingezet om al deze kleding te maken.
Om geld bij elkaar te krijgen voor de organisatie van openbaar carnaval werden er avonden georganiseerd en zo kwam het toen zeer bekende orkest De Heikrekels om de drie weken naar zaal van Kaathoven of zaal de Punder. Deze waren een groot sukses.
Er werd op alle fronten heel hard gewerkt, alles moest klaar zijn voor de eerste elf-elf viering. Maar het werd gehaald, en op 11 november 1967 kon de nieuwe Prinsenvereniging met dansmariekes en hofkapel voorgesteld worden, allemaal in prachtige kledij. Zelfs de dames van de Prinsenvereniging en de hofkapel waren in dezelfde jurken gekleed.

Voorzitter Jan van de Berk installeerde die avond, in aanwezigheid van het College van Burgemeester en Wethouders, de gehele vereniging. Liempde had zijn eerste echte Prinsenvereniging en voor het eerst kon men in Liempde openbaar carnaval organiseren. Op 13 januari 1968 installeerde Burgemeester Laurijssens Jan van de Berk tot eerste Prins van Ploegersland onder de naam Jan de Eerste. Hij koos Piet Grilis tot zijn Adjudant en zijn leuze was: We moeten lief zijn voor elkaar. Ook de oudere ploegers en ploegerinnen werden niet vergeten, en er werd een speciale avond voor hen georganiseerd. Tijdens deze avond nam Mevrouw Jaan van de Anker-Slijters de rol van Beschermvrouwe op zich.
Tijdens de opening van carnaval 1968 ontving Prins Jan de Eerste de sleutels van Ploegersland uit handen van Burgemeester Laurijssens en trok er op carnavalszondag een optocht van zestien wagens en drie loopgroepen door Ploegersland. Ook de kinderoptocht op maandag was meteen een groot sukses. Met de verbranding van Peer de Kromploeger op dinsdagnacht om 24:00 uur, als teken dat het eerste carnaval ten einde was, werd er menig traantje gelaten van blijdschap dat het allemaal zo goed verlopen was.

Het eerste seizoen van Prinsenvereniging “De Ploegers” was een feit en had een goede en suksesvolle start gehad. De Liempdse bevolking zou nog veel moeten leren, niet alleen wat carnaval betreft maar ook wat betreft het fenomeen Prinsenvereniging. De kritiek was dan ook niet van de lucht. Iedereen scheen van iedereen in verwachting te zijn, en roddels waren er alom. Toch is men door gegaan en niet alleen het jaar daarop, maar zoals we nu kunnen constateren al 33 jaar.

En zo begint het carnaval in Liempde van de grond te komen. Natuurlijk gaat dat gepaard met de nodige ups en downs. Men moet nog steeds veel leren en men heeft dat ook gedaan, de afgelopen 33 jaar. Één ding heeft de Prinsenvereniging altijd goed in het oog gehouden: trachten een carnaval voor iedereen te organiseren. Achteraf bleek het een carnaval te zijn met een echt Liempds karakter. De Prinsenvereniging had dit nooit kunnen doen met alleen haar eigen leden. Ontelbaar vele mensen hebben zich het afgelopen jaar ingezet voor de Prinsenvereniging. Zonder al deze mensen had men nooit kunnen organiseren wat men nu doet. Hopelijk kan de vereniging nog jaren rekenen op deze mensen en hopelijk zullen nog veel jonge mensen hun weg vinden naar de Prinsenvereniging, zodat ze zich kunnen blijven inzetten voor de viering van het openbaar carnaval in Liempde.

Citaat uit het boek “En Liemt, het ploegde voort”, mei 1992, door Riki van Küringen.