Het Bestuur
Rob van Abeelen, voorzitter
Lisa van Nunen, secretaris
Joris van der Pas, penningmeester
Tom Smulders, bestuurslid
Rob Daniëls, bestuurslid
Hein van Beugen, bestuurslid
Leon Prinsen, bestuurslid