Nieuwe foto volgt

Voorzitter: Reggie van Genuchten
Penningmeester: Marie José van Leeuwen
Overige bestuursleden:
Marloes van Heerenbeek-Martens
Jan van de Sande
Maarten Termeer
Mark Verhoeven