Het Bestuur
Rob van Abeelen, voorzitter
Lisa van Nunen, secretaris
Joris van der Pas, penningmeester (niet op de foto)
Tom Smulders, bestuurslid
Hein van Beugen, bestuurslid
Leon Prinsen, bestuurslid