Op zondag 19 februari 2023 organiseren wij wederom de jaarlijkse Carnavalsoptocht van Ploegersland. Het motto van Prins Robert d’n Twidde (Keer) luidt: ‘Liemt, we zên ‘t nog nie verleerd!’ Deze spreuk en alle actuele gebeurtenissen in binnen- en buitenland gaan er ongetwijfeld zorgen dat het publiek de meest originele en verrassende creaties kan aanschouwen.

Iedereen kan meedoen aan de optocht. Deelname is mogelijk in de navolgende categorieën:

– Loopgroepen junioren tot 4 personen.
– Loopgroepen junioren meer dan 4 personen.
– Loopgroepen senioren tot 4 personen.
– Loopgroepen senioren meer dan 4 personen.
– Wagens.

Inschrijven kan tot en met  19 februari 2023. Voor meer informatie kun je terecht bij Mark van der Eerden 06 25 09 28 29, of via de e-mail optochtploegersland@gmail.com .
Je vindt het inschrijfformulier onderaan deze website (je moet even naar beneden scrollen).  

LET OP!
Voor deelname in de categorieën junioren mag de leeftijd van de oudste deelnemer niet meer dan 15 jaar bedragen. Begeleiding van volwassenen is toegestaan mits deze niet nadrukkelijk deel uitmaken van de uitbeelding.

Het zou fijn zijn als er wat muziek in de optocht aanwezig zou zijn. Dit zal de sfeer in de optocht zeker verhogen.

De jury zal de deelnemers in de optocht op drie onderdelen beoordelen te weten: Idee, Carnavalesk, en Totaal Indruk.

Natuurlijk zijn er wat regels waar men zich aan moet houden:

Reglement van de Optocht

 • Tijdens het opstellen en tijdens de optocht dienen de aanwijzingen van de leden van de commissie Optocht van Prinsenvereniging De Ploegers te worden opgevolgd. Deze leden zijn te herkennen aan hun gele hesjes.
 • Wagens dienen zich op te stellen op de parkeerplaats bij de hockeyveld en tennisbaan, tevens verplicht aankomen te rijden via de Brukelsestraat.
 • Het is verboden om tijdens de optocht alcohol te nuttigen. Deze bepaling geldt voor alle deelnemers aan de optocht. Bij constatering van het overtreden van deze regel volgt diskwalificatie en bij eerste mogelijkheid direct de optocht verlaten.
 • Tijdens de optocht mag er maximaal 85dB muziek gevoerd worden, gemeten op 1 meter afstand van de geluidsbron. Aan het einde van de optocht als je vertrekt naar prijsuitreiking dient te muziek uit te staan. Tijdens het opstellen van de optocht mag er muziek gedraaid worden, echter op maximaal 80dB, dit ivm de aangrenzende omwonenden. Mochten er klachten komen over geluidsoverlast en wordt je hiervoor aangesproken door één van de commissieleden dienen de aanwijzingen hiervoor opgevolgd te worden.
 • Volwassen begeleiders mogen niet prominent aanwezig zijn bij junioren deelnemers, indien dit wel het geval is zal men als senior gejureerd worden.
 • De deelnemers die voor de derde achtereenvolgende keer de eerste prijs in dezelfde categorie winnen krijgen hiervoor de wisselbeker.
 • De oudste deelnemer van een groep bepaalt de indeling junior of senior.
 • Indien de commissie constateert dat deelnemers, zedenkwetsende, racistische- of denigrerende leuzen voeren, in woord of geschrift, is de commissie gerechtigd de betreffende deelnemers uit de optocht te verwijderen.
 • Het is verboden snoepgoed te strooien of te collecteren voor/tijdens/na de optocht. Dit i.v.m. de veiligheid van deelnemers en publiek.
 • Tevens is het niet toegestaan om gebruik te maken van confetti/sliertconfetti/serpentine kanonnen of op andere wijze dit mechanisch te verspreiden. Dit om de overlast die de bewoners aan de route van de optocht hiervan ondervinden te beperken. Er mag wel confetti met de hand worden gestrooid.
 • Zorg er voor dat aggregaten en uitlaten vrij blijven van stoffen en versieringen en dat hete onderdelen worden afgeschermd met niet brandbaar materiaal. Aggregaat dient voorzien te zijn van deugdelijk isolatiemateriaal en opgesteld te zijn in een goed geventileerde ruimte, zodat rook en warmte weg kunnen.
 • Gebruik van (open) vuur(werk) is niet toegestaan.
 • Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze moet geborgen zijn in deugdelijke, speciaal daartoe bestemde houder en worden opgeslagen in goed geventileerde omgeving. Deze opslag mag niet in de buurt van een aggregaat zijn.
 • Kabels en snoeren moeten deugdelijk zijn en correct aangesloten met een juiste stekker en bevestigd zijn met bandjes/tie-raps. Het geheel moet bovendien goed afgezekerd zijn.
 • Op elke wagen moet tenminste één goedgekeurd en geschikt, draagbaar blusmiddel met een inhoud van 5kg of 6lt blusstof aanwezig zijn. De brandblusmiddelen moeten zichtbaar en onbelemmerd toegankelijk zijn.
 • De voorschriften ivm brandveiligheid zijn niet uitputtend. Denk altijd zelf na of de (brand)veiligheid gewaarborgd is met de maatregelen die u heeft genomen.
 • Prinsenvereniging De Ploegers stelt alles in het werk om de optocht veilig en ordelijk te laten verlopen, verantwoordelijkheid t.a.v. de veiligheid ligt mede bij de deelnemers zelf. Prinsenvereniging De Ploegers is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt door een van de deelnemers of toeschouwers.

Verzekering
Wij wijzen jullie er ook op dat de aan de optocht deelnemende verenigingen verplicht zijn die maatregelen te nemen, waardoor wordt voorkomen dat tijdens de optocht aan individuele deelnemers dan wel omstanders lichamelijk letsel dan wel andere schade wordt toegebracht. Het afsluiten van een WA-verzekering van voldoende omvang is daarom verplicht.

Let op: Bij overtreding van deze regels zullen wij de betreffende deelnemers helaas uit de optocht moeten verwijderen.

De route die de optocht volgt is:

Opstellen aan de Europalaan. Vervolgens naar: Akkerstraat – Nieuwstraat – Kerkstraat – Dorpsstraat – Tooseplein – Vendelstraat – Keefheuvel – Raadhuisplein – Dorpsstraat – Kerkstraat waar hij wordt ontbonden.

Denk aan de verkeersdrempels in het dorp.

De optocht vertrekt om 14.11 uur. De prijsuitreiking is rond 17.00 uur.


Veel plezier met de voorbereidingen! 


  Ondergetekende (verplicht)

  Vereniging/Groep (verplicht)

  GroepVereniging

  Straat (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Emailadres (verplicht)

  Wil meedoen aan de optocht in de volgende categorie:

  Loopgroep Junioren (tot en met 4 personen)Loopgroep Senioren (tot en met 4 personen)Loopgroep Junioren zonder muziek (meer dan 4 personen)Loopgroep Junioren met muziek (meer dan 4 personen)Loopgroep Senioren zonder muziek (meer dan 4 personen)Loopgroep Senioren met muziek (meer dan 4 personen)Wagens

  Wel of geen muziek:

  Wel muziek - Radio met versterkerWel muziek - MuziekinstallatieWel muziek - Live MuziekGeen muziek

  Titel van de voordracht (verplicht)

  Eventuele bijzonderheden