Op zondag 11 februari 2024 organiseren wij de jaarlijkse carnavalsoptocht van Ploegersland. Het motto van Z.D.H. Prins Jurgen luidt: “Liemt, laot ‘t klinken”. Laat je inspireren door deze spreuk of actuele gebeurtenissen en laat je originele en verrassende creatie zien aan het publiek!

Aanmelden kan via het opgaveformulier
Inschrijven voor deelname aan de optocht kan tot en met 9 februari 2024. Deelname is mogelijk in de navolgende categorieën: Loopgroepen junioren tot 4 personen, Loopgroepen junioren meer dan 4 personen, Loopgroepen senioren tot 4 personen, Loopgroepen senioren meer dan 4 personen en Wagens.

Voor meer informatie of voor een inschrijfformulier kun je contact opnemen met Bram Vos via 06 48 52 41 86 of via optochtploegersland@gmail.com. Of ga hier direct naar het opgaveformulier: https://forms.gle/CYfS2JAoCCgkwVys5

Belangrijk om te weten
Voor deelname in de categorieën junioren mag de leeftijd van de oudste deelnemer niet ouder zijn dan 15 jaar. Begeleiding van volwassenen is toegestaan, mits deze niet nadrukkelijk van de uitbeelding deel uitmaakt.

Beoordeling op 3 onderdelen
De jury beoordeelt de deelnemers in de optocht op drie onderdelen: originaliteit, carnavalesk en totaalindruk.

Reglement van de optocht
Natuurlijk zijn er wat regels waar je je aan dient te houden:

 • Tijdens het opstellen en tijdens de optocht dienen de aanwijzingen van de leden van de commissie Optocht van Prinsenvereniging De Ploegers te worden opgevolgd. Deze leden zijn te herkennen aan hun gele hesjes.
 • Wagens dienen zich op te stellen op de parkeerplaats bij de hockeyveld en tennisbaan, tevens verplicht aankomen te rijden via de Brukelsestraat.
 • Het is verboden om tijdens de optocht alcohol te nuttigen. Deze bepaling geldt voor alle deelnemers aan de optocht. Bij constatering van het overtreden van deze regel volgt diskwalificatie. Je dient dan bij de eerste mogelijkheid direct de optocht te verlaten.
 • Tijdens de optocht mag er maximaal 85dB muziek worden gevoerd, gemeten op 1 meter afstand van de geluidsbron. Aan het einde van de optocht – wanneer je vertrekt naar de prijsuitreiking – dient de muziek uit te staan. Tijdens het opstellen van de optocht mag er muziek gedraaid worden. Wel op maximaal 80dB ivm de aangrenzende omwonenden. Mochten er klachten komen over geluidsoverlast en je wordt hiervoor aangesproken door één van de commissieleden, dan dien je de aanwijzingen hiervoor op te volgen.
 • Volwassen begeleiders mogen niet prominent aanwezig zijn bij junioren deelnemers. Is dit wel zo, dan worden zij gejureerd als senioren.
 • De deelnemers die voor de derde achtereenvolgende keer de eerste prijs in dezelfde categorie winnen, krijgen hiervoor de wisselbeker.
 • De oudste deelnemer van een groep bepaalt de indeling junior of senior.
 • Indien de commissie constateert dat deelnemers, zedenkwetsende, racistische- of denigrerende leuzen voeren, in woord of geschrift, is de commissie gerechtigd de betreffende deelnemers uit de optocht te verwijderen.
 • Het is verboden snoepgoed te strooien of te collecteren voor/tijdens/na de optocht. Dit i.v.m. de veiligheid van deelnemers en publiek.
 • Tevens is het niet toegestaan om gebruik te maken van confetti/sliertconfetti/serpentine kanonnen of op andere wijze dit mechanisch te verspreiden. Dit om de overlast die de bewoners aan de route van de optocht hiervan ondervinden te beperken. Er mag wel confetti met de hand worden gestrooid.
 • Zorg er voor dat aggregaten en uitlaten vrij blijven van stoffen en versieringen en dat hete onderdelen worden afgeschermd met niet brandbaar materiaal. Aggregaat dient voorzien te zijn van deugdelijk isolatiemateriaal en opgesteld te zijn in een goed geventileerde ruimte, zodat rook en warmte weg kunnen.
 • Gebruik van (open) vuur(werk) is niet toegestaan.
 • Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze moet geborgen zijn in deugdelijke, speciaal daartoe bestemde houder en worden opgeslagen in goed geventileerde omgeving. Deze opslag mag niet in de buurt van een aggregaat zijn.
 • Kabels en snoeren moeten deugdelijk zijn en correct aangesloten met een juiste stekker en bevestigd zijn met bandjes/tie-raps. Het geheel moet bovendien goed afgezekerd zijn.
 • Op elke wagen moet tenminste één goedgekeurd en geschikt, draagbaar blusmiddel met een inhoud van 5kg of 6lt blusstof aanwezig zijn. De brandblusmiddelen moeten zichtbaar en onbelemmerd toegankelijk zijn.
 • De voorschriften ivm brandveiligheid zijn niet uitputtend. Denk altijd zelf na of de (brand)veiligheid gewaarborgd is met de maatregelen die je hebt genomen.
 • Prinsenvereniging De Ploegers stelt alles in het werk om de optocht veilig en ordelijk te laten verlopen. Maar de verantwoordelijkheid t.a.v. de veiligheid ligt mede bij de deelnemers zelf. Prinsenvereniging De Ploegers is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt door één van de deelnemers of toeschouwers.

Verzekering
Wij wijzen jullie er ook op dat de aan de optocht deelnemende verenigingen verplicht zijn die maatregelen te nemen, waardoor wordt voorkomen dat tijdens de optocht aan individuele deelnemers dan wel omstanders lichamelijk letsel dan wel andere schade wordt toegebracht. Het afsluiten van een WA-verzekering van voldoende omvang is daarom verplicht.

Let op: Bij overtreding van deze regels moeten wij de betreffende deelnemers helaas uit de optocht verwijderen.

De route die de optocht volgt is:
Opstellen aan de Europalaan. Vervolgens naar: Akkerstraat – Nieuwstraat – Kerkstraat – Dorpsstraat – Tooseplein – Vendelstraat – Keefheuvel – Raadhuisplein waar hij wordt ontbonden.

Optocht Ploegersland

Denk aan de verkeersdrempels in het dorp.

De optocht vertrekt om 14.11 uur. De prijsuitreiking is rond 17.00 uur.

Veel plezier met de voorbereidingen!