‘t Liemts Krêntje™ is een uitgave van Prinsenverening “De Ploegers” en verschijnt wekelijks, meestal op zondag na 11.11 uur.

Oplage:

11.111 stuks

(kan ook ietskes meer zijn)

 

Abonnementsprijs:

€ 11,11

(op internet gratis)

 

Redactie:

Commissie ‘t Liemts Krêntje,

PV de Ploegers

 

Fotografie: 

PV de Ploegers©

 

Website:

Henk Keijsers, Stef Bressers,

Barry vd Sande & activeinteractive

Heeft u vragen over uw abonnement

of bestelling?
abo@ploegers.nl

Heeft u vragen over de inhoud van ‘t Liemts Krêntje,

of heeft u suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten!
redactie@ploegers.nl

Voor dringende zaken, klachten

en rectificaties verwijzen wij u naar
voorzitter@ploegers.nl

 

Rabobank: 1287.91.721

Kamer van Koophandel: 41081103

 

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of worden

vermenigvuldigd als u daar geen carnavaleske bedoelingen mee heeft.