smileys-2 2

Prinsenvereniging De Ploegers gaat in nauwe samenwerking met CV de Vivantjes en met medewerking van alle Buurtverenigingen op 28, 29 en 30 december het evenement “Met een glimlach het jaar uit”, organiseren.De motivatie voor deze actie en de reden waarom de buurtverenigingen hiervoor benaderd zijn zit in de spreuk van Z.D.H. Prins Frankie d’n Urste en zijn Adjudant Hans. Zij hebben namelijk zeer bewust gekozen om te regeren onder het motto “Mi buurte meer schik”. En met “buurte” wordt niet alleen het gezellig samen kletsen bedoeld.

Met “buurte” wordt ook verwezen naar de buurtverenigingen. De buurtverenigingen vormen al tientalle jaren een belangrijke basis voor de Liemtse saamhorigheid en zijn een bindend element in onze gemeenschap. Daarom dus dit evenement. Een gezellig typisch Liemts feest voor alle leeftijden en met veel interactie met het publiek. Geen feest om de kas te spekken van de organiserende verenigingen. Integendeel, elke cent die er overblijft gaat naar het goede doel, in dit geval naar de CliniClowns. Wij gaan aan de slag voor een lach!

clowns afb

Voor het programma moet u deze site goed in de gaten houden. Wel willen we nu al alle kinderen van groep 1 t/m 8 uitnodigen voor een Clown-clinic. Op woensdag 28 december, van 13.00 tot 17.00 uur krijgen alle kinderen die zich inschrijven les van professionele clowns en circusartiesten. Heel interessant, want je leert dan speciale trucjes. Vervolgens mogen de kinderen die dat leuk vinden op 29 december mee doen aan een ludieke wedstrijd: de “Liemtse Clownverkiezing”. Degenen die de trucjes dan het beste uitvoeren kunnen nog een mooie prijs winnen ook! Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 is dit allemaal gratis. Aan de overige bezoekers zal op 29 december tijdens de “Liemtse Clownverkiezing” een klein bedrag aan entree gevraagd worden. Natuurlijk gaat dit entreegeld naar het goede doel: de CliniClowns!

De inschrijfformulieren worden uitgedeeld op BS De Oversteek. Kinderen die niet op de Oversteek zitten kunnen via hun buurtvereniging een inschrijfformulier krijgen. De ingevulde antwoordstrook kun je inleveren (in de brievenbus) op de volgende adressen:
Z.D.H. Prins Frankie d’n Urste: Koestraat 7
Hilde van Abeelen: Vendelstraat 49

Inschrijven en inleveren kan tot en met 18 december; ook nog tijdens het PloegerRangfestival.

Tot ziens in de tent bij de kiosk op het Concordiapark!


cliniclowns actielogo_2011

P.s
Mocht het i.v.m. grote belangstelling organisatorisch niet mogelijk zijn alle kinderen op 28 december te ontvangen dan organiseren wij een extra clinic op 29 december in de ochtend, zodat toch alle kinderen mee kunnen doen! Wanneer dit aan de orde is zult u hierover geïnformeerd worden via onze website
www.ploegers.nl  en via de buurtverenigingen.