“Boxtel hoopt in het voorjaar meer zicht te hebben op plaatsen waar windmolens kunnen komen.” Dat klonk al iets minder dreigend dan “Windmolens moeten we gaan inpassen, leuk of niet.” Woorden een week eerder opgetekend door journalist Ton Rooms uit de mond van wethouder Peter van de Wiel. Het waren ook woorden die in ”Liemt, gastvrij Hart in ’t Groene Woud” niet bepaald met enthousiasme  ontvangen werden.

 Oost West Liemt Best

De Liempdenaren – omringd door ontelbare populieren – menen gegronde redenen aan te kunnen voeren om de daar ver bovenuit torende windturbines  niet in het Ploegersdorp te zien verschijnen. Ze menen daarvoor o.a. oude gezegdes aan te kunnen voeren. Kwamen in het verleden jongeren soms thuis aan met een verkering uit een van de omliggende dorpen, kregen ze achteraf  nog al eens te horen : “Komt die soms uit…?  Boxtel? Boxtel Oost, West , Best? Nee toch? Daar komt nog geen goei geit vandaan. Sterker nog,  de wind alleen al deugt niet.”  Enne “zo ès de wind wèijt, drèijt de meule!” Dat zou betekenen dat de wind, komend vanuit Liemt, de enige  juiste is  om de Peters’ windmolens te laten draaien. Met het logische gevolg dat ze dan ook buiten Liempde zouden moeten komen staan.

Liempdenaren, niet wars van een gedegen strijdbaarheid zullen wederom het slagveld in trekken.  Als een ware Don Quichotte op zijn krakkemikkige paard  zullen ze het windmolenplan te lijf gaan.  Deze Spaanse  edelman zag ook in elke windmolen een geduchte vijand.

Op zondagochtend 3 maart krijgen  Liempdenaren gedurende een dik kwartier de kans hun ideeën  hierover te ontvouwen. Wellicht zijn er nog meer redenen aan te voeren om de windmolens buiten hun rustieke  dorp te houden. Maar dat niet alleen. Het zou  hen sieren wanneer ze ook alternatieven aan weten te dragen om alsnog voldoende stroom op te wekken. Ze zouden zich bijvoorbeeld in de wintermaanden massaal warm kunnen trappen op een hometrainer om tegelijkertijd voldoende stroom op te wekken voor de stratenlange sfeerverlichting .

We zullen het allemaal horen en zien tijdens de Kolderzitting op zondagochtend 3 maart vanaf 10.30u in Café ’T Wapen van Liempde. Om organisatorische reden wordt sprekers verzocht zich zo mogelijk vooraf te melden bij Op naor d’Honderd. Tel: 06 49 78 20 50.