1080 logo geel sinds 1967     991 vivantjes logo kleur 2011 ploegers[1]

 

Beste buurtbewoner,

Prinsenvereniging De Ploegers organiseert in nauwe samenwerking met CV de Vivantjes en met ondersteuning van de buurtverenigingen het evenement “Met een glimlach het jaar uit”. Prins Frankie d’n Urste heeft bewust de spreuk gekozen “Mi buurte meer schik”. Met “buurte”worden, naast het gezellig samen buurten, de buurten bedoeld. Hij duidt met zijn spreuk op de saamhorigheid binnen de Liemtse gemeenschap. De buurten vormen de basis voor deze saamhorigheid. Daarom heeft hij ervoor gekozen een evenement plaats te laten vinden waarbij de bewoners van de buurten actief betrokken worden. Op de spreuk van Prins Frankie zijn ook een aantal symbolen aangebracht die hem typeren. Zo ook een Clown met een gulle lach, die Prins Frankie op het idee bracht aan dit evenement het goede doel “de CliniClowns” te verbinden. Want wat is er mooier dan de lach van een kind.

Met een “Glimlach het jaar uit”is een evenement voor alle Liempdenaren, er zijn activiteiten voor alle leeftijden, er is muziek en natuurlijk ontbreken de nodige vaste en vloeibare versnaperingen niet! Het is de bedoeling dat het een gezellig typisch “Liemts fist”wordt. Met uw aanwezigheid gaat dat zeker lukken!

 

Het evenement “Met een glimlach het jaar uit”

Zoals gezegd, “Met een glimlach het jaar uit” staat in het teken van de saamhorigheid in de buurten. Hoe komt dit tot uiting:

  • De feesttent op het evenemententerrein is voorzien van “buurttafels” voor de diverse buurten. Deze zijn als zodanig herkenbaar. Dus wanneer je binnenkomt kun je zo aansluiten bij je buurtgenoten zodat je meteen in goed gezelschap bent.
  • De buurten wordt gevraagd om bij aanwezigheid als bewoner van een bepaalde buurt herkenbaar te zijn. Dit is natuurlijk geen verplichting maar verhoogd wel het wij-gevoel. Zo kan een buurt er bijvoorbeeld voor kiezen om allemaal iets groens aan te trekken, of een bepaalde sjaal te dragen etc.
  • In het programma zijn een aantal onderdelen opgenomen waar je actief aan deel kunt nemen. Het karakter van deze activiteiten is heel divers en er is voor ieder wat wils. Soms voor de lol, maar er zijn ook activiteiten waar de eer van de buurt op het spel staat. Dus grijp deze kans!
  • Het evenement is niet alleen bedoeld voor leden van de diverse buurtverenigingen. Ieders aanwezigheid en/of deelname wordt op prijs gesteld.


Het goede doel de ClinicClowns

Natuurlijk mogen we met alle gezelligheid het goede doel niet vergeten. Wij als organisatie zullen op het evenemententerrein een aantal acties ontplooien waarvan de opbrengst ten bate komt van de CliniClowns.

Maar ook eventuele acties van buurtbewoners juichen we zeer toe en zullen we facilitair ondersteunen waar mogelijk.
Als voorbeeld: we kunnen voorzien in een stand op het terrein, of de gelegenheid bieden voor een (ludieke) actie zoals “op de foto met de Clown” enz.

Er kunnen natuurlijk ook al acties ontplooit worden buiten het evenemententerrein en in aanloop naar het evenement.

Denk hier eens over na en wissel hier eens over van gedachten met je buren, straatgenoten, vrienden- en/of sportgroep etc.. Wellicht dat er meer mensen met dit idee rondlopen. Zo komen er vast geweldige formules tot stand om hier iets in te beteken. En nogmaals, wij bieden alle medewerking!

 cliniclowns actielogo_2011

Wil je meer weten over het programma of je inschrijven voor een van de activiteiten, kijk onder de categorie “Glimlach het jaar uit”. Nieuws over het evenement en/of activiteiten worden daar vermeld. Houd dus onze site in de gaten!