Liempde krijgt PRR..RAODHUUKSKE, (‘ne) Liemse raod kan noijt gin kaod. De bevolking van Liempde is binnenkort “radeloos”, omdat er zich tot voor kort niet voldoende dorpsgenoten hebben gemeld voor een nieuw te vormen dorpsraad. Samen zal er gezocht moeten worden naar een nieuwe vorm van inspraak, die overeengekomen werd na het opheffen van de zelfstandigheid van het dorp. Nee, geen kandidaten, terwijl alle partijen het ongetwijfeld eens zullen zijn met de leuze “(‘ne) Liemse raod kan noijt gin kaod.”

Kolderzitting 2014.1 350x233

’t PRR..RAODHUUKSKE
De Stichting Promotie Projecten In Leefbaar Liempde (kortom SPPILL) zeker. Zij hebben met hun ambitieuze plannen rond het project “Liempde, Kloppend Hart van ’t Groene Woud” binnenkort heel wat raadgevers nodig.

Ze mogen dan wel een flinke duit aan subsidie in het verschiet hebben, maar om op verdere kosten te besparen, zal voorman Michael Michiels met zijn kompanen toch op zoek moeten naar ter zakenkundige vrijwilligers, die het nieuwe KULtuurhistorisch infocentrum moeten gaan bemannen.

In de langgevelboerderij van Frans-van-Kiskes tussen ’t STRR..ROOM- (Fa.Saris), ’t BRR..ROOD- (Bakkerij Van Eijndhoven) en ’t DRR..RINK- (Café ’t Huukske) komt straks een waar ’n PRR..RAODHUUKSKE. Bezoekers van ’t Groene Woud zullen er o.a. terecht kunnen met al hun problemen. Maar welke Liempdenaren zullen er in staat zijn om daar de meest uiteenlopende vragen te beantwoorden. Wat er verder te “halen” valt, is nog een raadsel. Ook wat de invulling van de overgebleven loze ruimtes betreft. Uiteraard staat SPPILL open voor suggesties vanuit de bevolking. Tot nu toe is in ieder geval duidelijk dat het geen museum mag worden. Wel zouden er streekproducten verkocht moeten worden om enigszins uit de bedrijfskosten te komen.

RAADSELACHTIG
Dat de huidige dorpsraad ter zielen gaat, betekent niet dat er geen verkiezingen aanstaande zijn. Binnenkort worden we weer overspoeld met folders vol “raadselachtige” beloftes van de te kiezen partijen in de gemeenteraad. Trots zijn de Liempdenaren natuurlijk op het feit dat ze al jaren een aanzienlijk deel van de wethouders leveren.

Kolderzitting 2014.2 350x525

SCHALIE(MS)GAS
Raadzaam zou het zijn, dat de Liempdenaren zich eens wat drukker gaan maken over het schaliegasprobleem van de buren.
Kijk, plannen van “Liempde, ’t Kloppend Hart van ’t Groene Woud” om vlechtheggen te plaatsen, grenswallen op te werpen, het bouwen van een Schutskooi in het Concordiapark en het loslaten van edelherten met van die grote geweien kunnen het gas dat onder hun voeten weggezogen gaat worden straks immers niet tegenhouden.

GOEIE RAOD IS NIE DUUR
Gezien het mogelijke aandragen van oplossingen voor de bovenstaande te verwachten problemen zal op zondagmorgen 2 maart vanaf half elf in Café “t Wapen van Liempde de mogelijkheid worden geboden om de spreuk “( ‘ne) Liemse raod kan noijt gin kaod” waar te maken.
Natuurlijk zullen er ook wel weer dorpsgenoten die het niet zien zitten.
“Wir nèj planne?
Ja zeker, wir van die flauwe! KULtuurhuukske vur Liemt!”
Schriftelijke reacties omtrent de nieuw te vormen dorpsraad, ’t KULtuurhuis, de gemeenteraadsverkiezingen en/of schalie(ms)gas, enz. zijn ook welkom via: gerard_co@hotmail.com.

Kolderzitting 2014.3 350x233