Op maandag 12 januari is de verkoop van zowel kaarten voor de Zittingsavonden als voor de Jeugdzittingsavonden. Aanvang kaartverkoop om 20.00 uur bij De Punder, Dorpsstraat 37 in Liempde. Vanaf 19.00 uur is het café geopend.

image

Dit jaar is de kaartverkoop voor de jaarlijkse Zittingsavonden samengevoegd in één verkoopavond waarmee Prinsenvereniging De Ploegers een meer open en transparantere verkoop wil creëren. In het verleden is regelmatig kritiek geuit op het grote aantal kaarten dat verkocht werd in de voorverkoop voor leden en artiesten. Daarom is besloten deze voorverkoop niet langer te houden en de gehele verkoop op één avond plaats te laten vinden. Iedereen in Ploegersland wordt op deze wijze in staat gesteld een toegangskaart te kopen.
De zittingsavonden vinden plaats op 22, 23 en 24 januari. De prijs van een kaartje is € 10,00. Mindervaliden en 65-plussers kunnen voor de Zittingsavond op donderdag 22 januari een toegangskaart kopen voor € 5,00 per kaart. Bij de kaartverkoop op 12 januari kunnen voor vrijdag en zaterdag maximaal 4 kaarten per persoon gekocht worden, voor donderdag maximaal 8 kaarten per persoon.