Hullie! Zullie! En wèllie dan?

Het inspirerende thema van de Kolderzitting op zondag 26 februari in ‘t Wapen van Liempde. Tussen de everzwijnen in de Kasterense bossen en de nog los te laten edelherten in De Scheken  is het centrum van Liempde danig op de schop gegaan. Op initiatief en onder aanvoering van de vrijwilligers van Liemt in Uitvoering en SPPILL is er al veel werk verzet. De firma Van den Boomen is begonnen met het uitgraven van D’n Tip om er een immens grote put te maken. Verder zijn er  straten opgebroken, rioleringen vervangen, kastanjebomen gerooid enz..

Ambassadeurs

Onlangs ontvingen een negentiental personen een speldje en raamsticker omdat ze met goed gevolg de ambassadeurscursus hadden afgesloten. Zij zullen op deskundige wijze de toekomstige toeristen rond gaan  leiden in Liempde, Gastvrij Hart in Het Groene Woud. Grote vraag daarbij is wat ze wel en vooral niet over Liempde moeten gaan vertellen. Wellicht wordt de lokale bevolking verzocht om op gezette tijden in Boeremert kloffie op klompen de straat op te gaan. Kompleet met huifkar, bakfiets om de toeristen te vervoeren van het Sint Janspontje naar Velder.

Scheurneuzen

Het versmallen en verleggen van de rijweg en daarbij  het scherper maken van bochten zijn eigenlijk bedoeld  om de snelheid uit het rijverkeer te halen. Scheurneuzen zien het daarentegen misschien ook als een uitgelezen kans om er als een ware rallyrijder door heen te slingeren. Het wordt dus goed opletten voor de dorpsbewoners.

Tip Tip tip

De in september gehouden Oktoberfeste  moesten noodgedwongen uitwijken naar het Concordiapark omdat de hele Tip open lag, maar komend jaar kan er weer volop gebruik van gemaakt worden door kermis, Boeremert, Oldtimerdag enz.. Vanwege de betonnen ondergrond kan het fierljeppen in de toekomst wel vergeten worden. SPPILL staat wel open voor tips om D’n vernieuwde Tip nog meer te gebruiken. En dat geldt voor zowel boven als onder de grond. Dit met het oog op de te verwachten droogte door de klimaatverandering.

 

Liemt makt gin verschil

Zo luidt de leus van het huidige Carnavalsseizoen. “Gin verschil?” Het roept voor velen de vraag op van “Voor wie maakt het geen verschil?” “Voor Hullie? Zullie?  En wèllie dan?” Welke grote verschillen zal dit alles voor de Liempdenaren opleveren? Het maakt  wel degelijks iets uit of er wilde zwijnen of edelherten op je afkomen in “Liempde, Gastvrij hart in Het Groene Woud.” We zullen het horen op zondagochtend 26 februari vanaf half elf tijdens de Kolderzitting 2017 in Café het Wapen van Liempde.

Info: Gerard Schalkx Tel: 06 49 78 20 50