Met het overlijden van Willy van Zuijlen vrijdag 1 september jl, verliezen wij als Ploegers één van onze trouwste supporters. Willy heeft ons meer dan 40 jaar gesteund; als gemeentesecretaris en raadslid in officiële functies, als stuwende kracht in commissies, als toeschouwer van de Zittingsavonden. Met zijn politieke achtergrond was hij regelmatig onderwerp van grappen tijdens deze avonden, maar altijd kon hij er zelf smakelijk om lachen. Hij was nog altijd actief achter de schermen en wilde nooit een bedankje horen. ‘Zolang ik het kan, blijf ik het doen’, was zijn uitspraak. Voor zijn (maatschappelijke) betrokkenheid is Willy onderscheiden met D’n Edele Zotskop.
Het is verdrietig dat aan dit alles zo plotseling een einde komt en wij wensen Annie, de kinderen en de kleinkinderen veel sterke toe met het dragen van dit enorme verlies.