In de afgelopen weken hebben wij als bestuur van De Ploegers overlegd over de Coronacrisis die ons in haar greep houdt.  Er zijn sinds de Carnaval in het begin van dit jaar voor sommige mensen bijzonder verdrietige dingen gebeurd. Dat doet ons pijn en onze gedachten gaan uit naar iedereen die dit betreft en wij wensen hun heel veel kracht en sterkte toe. 

Helaas is op dit moment nog niet bekend tot wanneer de Coronacrisis zal duren en hoelang we zullen vertoeven in de anderhalvemeter samenleving. Het is voor ons wel helder dat deze nieuwe samenleving en Carnaval in de vorm zoals wij dat kennen geen goede combinatie is. De essentie van Carnaval is een gezellig samenzijn, vertier, volksvermaak. Als het ‘volk’ echter bedreigd wordt in haar gezondheid en het gezellig samenzijn een gevaar wordt in plaats van een verbroedering dan dienen we ervoor te zorgen dat wij onszelf en elkaar in bescherming nemen en dat wij goed voor elkaar zorgen. 

Dit alles heeft ons als bestuur doen besluiten dat alle activiteiten die gepland stonden voor het carnavalsseizoen 2020/2021 door ons opgeschort worden. We gaan ons in de weken na de zomerperiode beraden over eventuele alternatieve invulling van het seizoen en zullen op creatieve manier op zoek gaan naar passende activiteiten.  

Wij realiseren ons dat dit misschien een vroegtijdige verklaring lijkt. Onze vrijwilligers zijn echter vaak al vanaf de zomerperiode bezig met de voorbereidingen van activiteiten zoals Installatie Prins, Zittingsavonden en het maken van de Carnavalskrant. De vele uren tijd, moeite en creativiteit die zij aan de vereniging schenken zijn ons veel waard. En deze willen wij niet nodeloos inzetten als nu niet zeker is of de activiteiten die zij organiseren door kunnen gaan. 

Daarnaast is ieder Carnavalsseizoen uniek, zowel voor onze leden als voor een nieuwe Prins. De voorbereiding op de Installatie, de bekendmaking van de nieuwe Prins, maar ook het beleven van een heel seizoen zijn éénmalige ervaringen die de volle aandacht verdienen. Op dit moment een nieuwe Hoogheid gaan benaderen en hem geen volwaardig seizoen kunnen bieden strookt niet met het gedachtegoed van Stichting De Ploegers.  

Wat Carnaval 2021 ons zal brengen is nu nog niet bekend en zal in de komende maanden duidelijk gaan worden. Mocht het mogelijk zijn om dat op gepaste wijze weer met elkaar te vieren kunt u weer op ons rekenen voor de organisatie van dit festijn en de vele activiteiten die wij in Ploegersland kennen. 

Blijf tot die tijd gezond en zorg goed voor elkaar, zoals het een ware Ploeger betaamt!

Bestuur Stichting De Ploegers