Tijdens de Illegale Kolderzitting werd het al aangekondigd. Ter gelegenheid van het 11-jarig jubileum van GAOS organiseren zij op 2 april een Prinsesverkiezing.

Op 1 april 2022 bestaat GAOS (Gezellige Adjudanten Ontspannen Samen) 11 jaar. GAOS zou GAOS niet zijn wanneer zij hier niet op hun eigen Gaotische wijze bij stil zou staan. Naast een feestavond op 1 april voor alle GAOS-leden en hun Prinsen organiseren zij op 2 april een openbare Prinsesverkiezing.

De Slag om ’t Wapen van Liempde

De Prinsessen, een groep vriendinnen, vraagt zich al sinds 2013 hardop af waarom in Ploegersland geen prinses mogelijk is. Ondanks deelname aan de carnavalsoptocht en een stemming onder de Liemtse bevolking kregen zij hun pleit maar niet beslecht. Dit leidde in 2016 tot een (kleine) radicalisering van de Prinsessen. Zij wisten de hevig verliefde kastelein Ad Schel te verleiden ’t Wapen van Liempde aan hen af te staan voor een Ladies Night. Stel u voor, een Ladies Night met carnaval en dan ook nog op Carnavalsdinsdag. Nota bene sinds jaren de Dolle Dinsdag van GAOS. Dit kon GAOS niet laten gebeuren en na een oproep aan alle Liemtse mannen, trokken zij op dinsdag 9 februari 2016 ten strijde tegen de Prinsessen. Omstreeks 22.11 uur was de Slag om ’t Wapen van Liempde gestreden en had GAOS zijn clubhuis heroverd. De slag en het verslag van deze Slag om ’t Wapen heeft nogal wat stof op doen waaien en veroorzaakte een storm aan kritiek van de zijde van de Prinsessen. 

Is Ploegersland klaar voor een Prinses?

Intussen zijn er wat jaren verstreken. En hoewel de mannen van GAOS nog steeds bijen kauwen in plaats van honing eten. Nog steeds thuiskomen met honger in plaats van bloemen. Boeings laten landen en krokodillen overmeesteren, zijn zij zeker niet de beroerdste mannen. 

Groei in wijsheid gaat gelijk op met het bewust worden van de eigen onwetendheid. Maar zijn de mannen van GAOS onwetend? Of zijn het juist de Prinsessen die onwetend zijn door de roep om een Prinses – ook na de verloren Slag om ’t Wapen – maar te blijven herhalen. Om hierachter te komen geeft GAOS niet alleen de Prinsessen maar alle vrouwen van Liempde de kans de vraag die Ploegersland al jaren bezig houdt voor ééns en altijd te beslechten. Is Ploegersland klaar voor een Prinses? 

  • Alleen zij die té ver durven gaan, zullen ontdekken hoe ver zij kunnen gaan.
  • Alle deelnemende dames krijgen 5 minuten om te beargumenteren waarom Ploegersland (wel) prinseswaardig is.
  • Na deze ronde krijgen alle overtuigende deelnemers 5 minuten de gelegenheid om iedereen te vertellen waarom juist zij de eerste Prinses van Ploegersland zouden moeten zijn. 

Om absolute onpartijdigheid te garanderen heeft GAOS H.M. Koningin Maxima bereid gevonden de jury voor te zitten. Zij heeft immers het ganse Nederlandse volk weten te overtuigen haar te accepteren als Prinses der Nederlanden door te stellen dat Willem-Alexander een beetje dom is. Voor zowel een evenwichtige als gewichtige jury bij dit belangrijk vraagstuk, wordt Hare Majesteit geflankeerd door regerend koldervorst Z.D.H. Prins Robert d’n Urste en Adjudant Rick.

Dus dames: Wilde oew ei kwijt, kunde oew ei kwijt op zaterdag 2 april in ’t Wapen van Liempde van Ruud en Mitch.Aanmelden kan door uiterlijk 27 maart 11.11 uur een mail te sturen naar pietvdvelden@hotmail.com

Volledig jubileumprogramma

Vrijdag 1 april 2022: feestavond voor leden GAOS en hun Prinsen

Zaterdag 2 april 2022: openbare Prinsesverkiezing Ploegersland, aanvang 20.30 uur.