De dag na hun installatie werden ZDH Prins Primus en Adjudant Johan vereerd met een serenade door Fanfare Concordia. Een vrij unieke gebeurtenis voor een pas geïnstalleerde Prins en Adjudant. Maar de gezinnen van beiden zijn dan ook nauw verbonden aan Fanfare Concordia. Eigenlijk valt alleen ZDH Prins Primus hier uit de toon, door geen noot te spelen. Maar om dit te compenseren neuriet hij vaak mee of begeleidt hij de Fanfare met binnensmonds gefluit.

Serenade Primus