Dit carnavalsseizoen regeert Z.D.H. Prins Populus I & II over Ploegersland.Hun motto luidt: ‘Liemt makt gin verschil. Volgens ons een spreuk die voor de komende carnavalsoptocht vele creatieve mogelijkheden biedt. Wij willen er dit jaar dan ook weer een grandioze carnavalsoptocht van maken. Zonder jullie medewerking lukt dit ons niet. Wij nodigen u dan ook van harte uit om mee te doen op zondag 26 februari 2017.

Optocht 2011_350x525

Deelname is mogelijk in de volgende categorieën:

 • Loopgroepen junioren tot 4 personen.
 • Loopgroepen junioren meer dan 4 personen.
 • Loopgroepen senioren tot 4 personen.
 • Loopgroepen senioren meer dan 4 personen.

LET OP!
Voor deelname in de categorieën junioren mag de leeftijd van de oudste deelnemer niet meer dan 15 jaar bedragen. Begeleiding van volwassenen is toegestaan mits deze niet nadrukkelijk deel uitmaken van de uitbeelding.

Het zou fijn zijn als er wat muziek in de optocht aanwezig zou zijn. Dit zal de sfeer in de optocht zeker verhogen.

De jury zal de deelnemers in de optocht op drie onderdelen beoordelen te weten: Idee, Carnavalesk, en Totaal Indruk. Natuurlijk zijn er wat regels waar men zich aan moet houden:

Reglement van de Optocht

 • Tijdens het opstellen en tijdens de optocht dienen de aanwijzingen van de Ieden van de commissie Optocht van Prinsenvereniging De Ploegers te worden opgevolgd. Deze leden zijn te herkennen aan hun gele hesjes.
 • Het is verboden om tijdens de optocht alcohol te nuttigen. Deze bepaling geldt voor alle deelnemers aan de optocht. Bij constatering van het overtreden van deze regel volgt diskwalificatie en bij eerste mogelijkheid direct de optocht verlaten.
 • Tijdens de optocht mag er maximaal 102dB muziek gevoerd worden. Aan het einde van de optocht als je vertrekt naar prijsuitreiking dient te muziek uit te staan. Tijdens het opstellen van de optocht mag er muziek gedraaid worden, echter op maximaal 80dB, dit ivm de aangrenzende omwonenden. Mochten er klachten komen over geluidsoverlast en wordt je hiervoor aangesproken door één van de commissieleden dienen de aanwijzingen hiervoor opgevolgd te worden.
 • Volwassen begeleiders mogen niet prominent aanwezig zijn bij junioren deelnemers, indien dit wel het geval is zal men als senior gejureerd worden.
 • De deelnemers die voor de derde achtereenvolgende keer de eerste prijs in dezelfde categorie winnen krijgen hiervoor de wisselbeker.
 • De oudste deelnemer van een groep bepaalt de indeling junior of senior.
 • Indien de commissie constateert dat deelnemers, zedenkwetsende, racistische- of denigrerende leuzen voeren, in woord of geschrift, is de commissie gerechtigd de betreffende deelnemers uit de optocht te verwijderen.
 • Het is verboden snoepgoed te strooien of te collecteren voor/tijdens/na de optocht. Dit i.v.m. de veiligheid van deelnemers en publiek.
 • Tevens is het niet toegestaan om gebruik te maken van confetti/sliertconfetti/serpentine kanonnen of op andere wijze dit mechanisch te verspreiden. Dit om de overlast die de bewoners aan de route van de optocht hiervan ondervinden te beperken. Er mag wel confetti met de hand worden gestrooid.
 • Zorg er voor dat aggregaten en uitlaten vrij blijven van stoffen en versieringen en dat hete onderdelen worden afgeschermd met niet brandbaar materiaal. Aggregaat dient voorzien te zijn van deugdelijk isolatiemateriaal en opgesteld te zijn in een goed geventileerde ruimte, zodat rook en warmte weg kunnen.
 • Gebruik van (open) vuur(werk) is niet toegestaan.
 • Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze moet geborgen zijn in deugdelijke,speciaal daartoe bestemde houder en worden opgeslagen in goed geventileerde omgeving. Deze opslag mag niet in de buurt van een aggregaat zijn.
 • Kabels en snoeren moeten deugdelijk zijn en correct aangesloten met een juiste stekker en bevestigd zijn met bandjes/tie-raps. Het geheel moet bovendien goed afgezekerd zijn.
 • Op elke wagen moet tenminste één goedgekeurd en geschikt, draagbaar blusmiddel met een inhoud van 5kg of 6lt blusstof aanwezig zijn. De brandblusmiddelen moeten zichtbaar en onbelemmerd toegankelijk zijn.
 • De voorschriften ivm brandveiligheid zijn niet uitputtend. Denk altijd zelf na of de (brand)veiligheid gewaarborgd is met de maatregelen die u heeft genomen.
 • Prinsenvereniging De Ploegers stelt alles in het werk om de optocht veilig en ordelijk te laten verlopen,verantwoordelijkheid t.a.v. de veiligheid ligt mede bij de deelnemers zelf. Prinsenvereniging De Ploegers is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt door een van de deelnemers of toeschouwers.

Verzekering
Wij wijzen jullie er ook op dat de aan de optocht deelnemende verenigingen verplicht zijn die maatregelen te nemen, waardoor wordt voorkomen dat tijdens de optocht aan individuele deelnemers dan wel omstanders lichamelijk letsel dan wel andere schade wordt toegebracht. Het afsluiten van een WA-verzekering van voldoende omvang is daarom verplicht.

Bij overtreding van deze regels zullen wij de betreffende deelnemers helaas uit de optocht moeten verwijderen.

Klik op inschrijfformuliercarnavalsoptocht2017 voor de inschrijving. Het formulier kunt u uitprinten, invullen en voor 19 februari 2017 inleveren bij Mark van der Eerden, De Knolschans 7.

Het inschrijfformulier vindt u ook op deze site onder het kopje Optocht. Dit formulier kunt u digitaal invullen en rechtstreeks mailen. Let wel op: het digitale formulier maakt nog melding van de verenigingsprijs. Deze is met ingang van dit jaar afgeschaft vanwege de geringe deelname aan de Verenigingsprijs.

Inschrijven kan dus tot en met 19 Februari 2017.
Over de route, opstel- en starttijd zullen wij u nog nader berichten. Denk aan de verkeersdrempels in het dorp. De route die de optocht volgt is:

Opstellen aan de Europalaan. Vervolgens naar: Akkerstraat – Nieuwstraat – Kerkstraat – Dorpsstraat – Tooseplein – Vendelstraat – Keefheuvel – Raadhuisplein – Dorpsstraat – Kerkstraat waar hij wordt ontbonden.

De optocht vertrekt om 14.11 uur. De prijsuitreiking vindt rond 17:00 uur plaats in Ploegerspaleis Hof van Liempde.

Hebt u nog vragen bel gerust Mark van der Eerden, tel. 06-25092829

Prinsenvereniging “De Ploegers”.
Commissie optocht